Học vấn không có quê hương nhưng người học phải có Tổ quốc

21:21:00 Làm Văn Nghị Luận Blogger 0 Comments

Đề bài: "Học vấn không có quê hương nhưng người học phải có Tổ quốc" (Lui Pas_tơ). Câu nói này nhắc nhở người học phải nhớ đến quê hương xứ sở, "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", dùng những điều tốt đẹp mình được học để bồi đắp và dựng xây đất nước.


Dàn ý:

I. Mở bài:

Dẫn dắt, nêu vấn đề.

II. Thân bài:

1. Giải thích:

- "Học vấn không có quê hương":
+ Học vấn: kiến thức chúng ta tiếp thu được qua quá trình học tập và nghiên cứu, được nhân loại tích lũy hàng nghìn năm và ngày càng được mở rộng không ngừng.
+ Học vấn không có quê hương: việc học không có giới hạn lãnh thổ, quốc gia hay quê hương nào. Nơi nào có điều kiện để con người học tập, vươn lên đến đỉnh cao tri thức thì nơi đó có sự học.
- Nhưng người học phải có Tổ quốc: không hề mâu thuẫn với ý trên: Tổ quốc là nơi chúng ta sinh ra, lớn lên, có mối quan hệ thiêng liêng với mỗi con người. Mỗi người đều có quê hương, tổ quốc của mình, nơi gắn bó, yêu thương và có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ, bồi đắp, cống hiến.

2. Bàn luận:

a) Phân tích - chứng minh:
* Học vấn không có quê hương:
* Người học phải có Tổ quốc:
- Dù học tập ở đâu hay thành đạt ở nơi nào thì cũng cần có trách nhiệm, nghĩa vụ với đất nước.
- Nhiều người VN học tập và làm việc ở nước ngoài nhưng luôn hướng về nguồn cội. Họ trở thành nhịp cầu để nước nhà trao đổi giao lưu, là cầu nối giúp thế hệ trẻ, đóng góp trí tuệ, tiền của để xây dựng đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước.
Dẫn chứng: Lê Bá Khánh Trình (huy chương vàng Toán quốc tế), Đặng Thái Sơn đạt giải cao trong cuộc thi âm nhạc, Gíao sư Trần Văn Khê, Gíao sư Ngô Bảo Châu.
b) Bình luận:
- Ý nghĩa: như la bàn định hướng cho mỗi người trên con đường học vấn và trong cuộc sống, vươn đến đỉnh cao tri thức, hướng đến mục tiêu cao đẹp, biết cống hiến.
- Phê phán: lối sống vô cảm, xem nhẹ học vấn, từ chối quê hương, quên nguồn cội, học với động cơ nhỏ nhen, tầm thường, sống ích kỷ.

3. Bài học:

- Nhận thức:
+ Cần có khát vọng học tập, không ngừng tìm tòi, nghiên cứu: Học tập là cuốn vở không trang cuối.
+ Học có chọn lọc, hòa nhập nhưng không hòa tan, không đánh mất bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
- Hành động:
+ Xác định mục tiêu học tập đúng đắn, quyết tâm, học đi đôi với hành.
+ Học có phương pháp, có cách thức.
+ Trang bị nội lực, kĩ năng mềm.

III. Kết bài:

- Khẳng định quan điểm đúng đắn.
- Liên hệ hoàn cảnh đất nước hiện tại: Chảy máu chất xám.

You Might Also Like