Ngập ngừng - Hồ Dzếnh

15:47:00 Làm Văn Nghị Luận Blogger 0 Comments

Ai đó đã từng nói: Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề... "Tình yêu chỉ đẹp phút hẹn thề . Tình yêu sẽ buồn khi bước vào vòng đam mê. Tình như trái mộng chín rung rinh trên đầu cành. Tình như nắng lụa hoa mộng mơ". Lời bài hát "Anh cứ hẹn" được phổ nhạc từ bài thơ "Ngập ngừng" của Hồ Dzếnh.Ngập ngừng - Hồ Dzếnh


Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! 
Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân 
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần... 
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế? 

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! 
Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu? 
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu? 
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa 
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa 
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi 
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi! 

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! 
Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ 
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về 
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề 
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở 
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ 
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...


Bài thơ này đã được Trần Thiện Thanh phổ nhạc thành bài hát "Chuyện hẹn hò", và nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc thành bài hát "Anh cứ hẹn". 

Nguồn: 
1. Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hoa Tiên, Saigon, 1969 
2. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004

You Might Also Like